ENGLISH

2 February 2022 / 2.02.2022

The text on the 100 anniversary of Joyce’s Ulysses is taken from The Economist Espresso newsletter. The Romanian version is a collaboration between me and Google. Enjoy …

Yes because a hundred years ago Sylvia Beach displayed in her Paris bookshop the first copy of a new novel she was publishing yes she was publishing “Ulysses” which is now recognised as one of the twentieth century’s greatest works of art and yes signed first edition copies can fetch hundreds of thousands of dollars in auction it was written by Irishman James Joyce with its peculiar use of punctuation and yes its stream of consciousness James marked that occasion on 2 February 1922 with a muted celebration and laid out what was then the only other copy with its white letters on a blue background a nod to the colours of the Greek flag and thus to the novel’s chief inspiration Homer’s Odyssey and yes for Beach it was a risk of course supporting this experimental novel which was looked at unkindly by some like playwright George Bernard Shaw who said it was revolting and that if you imagine that any Irishman would pay 150 francs for a book you little know my countrymen

Textul despre aniversarea a 100 de ani de la publicarea romanului Ulysses a lui James Joyce este preluat din buletinul informativ The Economist Espresso. Versiunea în română este o colaborare între mine și Google.

Da pentru că acum o sută de ani Sylvia Beach a expus în librăria ei din Paris primul exemplar al unui nou roman pe care îl publica da publica “Ulysses”care este în prezent recunoscut ca una din cele mai importante opere de artă a secolului XX și da exemplarele cu autograf din prima ediție pot aduce acum sute de mii de dolari la licitație a fost scris de irlandezul James Joyce cu punctuația sa specifică și da cu fluxul său de conștiință James a marcat acea ocazie la 2 februarie 1922 cu o sărbătorire discretă și a așezat ceea ce atunci era singurul alt exemplar cu literele sale albe pe un fundal albastru ca o recunoaștere a culorilor drapelului grec și ca urmare a inspirației principale a romanului Odiseea lui Homer și da pentru Beach a fost desigur un risc să susțină acest roman experimental care a fost privit nefavorabil de unii ca dramaturgul George Bernard Shaw care a spus că este revoltător și că îi cunoști puțin compatrioții mei dacă îți imaginezi că vreun irlandez ar plăti 150 de franci pentru o carte