DIN VIATA, LIMBA SI COMUNICARE, ROMANA

Despre hărți

Zilele trecute fiică-mea a cumpărat o hartă. Am crezut că este pentru nepoții noștri care ne vizitează de Paște. Au dificultăți în a citi o hartă pe hârtie ceea ce este încă o cerință necesară la școală.  Din motive întemeiate aș spune. Nu, îmi spune ea, nu este pentru ei. Este pentru mine și Redmund, partenerul ei. Vrem să marcăm locurile pe care le-am vizitat. Separat sau împreună. E distractiv, mamă, nu crezi !?

Absolut. În plus, îmi reamintește de vechea mea preocupare cu privire la hărțile digitale. Îmi plac hărțile digitale. Adesea, deși nu întotdeauna, sunt recunoscătoare  pentru existența lui Waze sau Google Maps (în această ordine). Dar nu pot „gândi” fără o hartă pe hârtie. Și descopăr că nu sunt singură.

În acest articol din USA Today puteți găsi o mulțime de motive pentru care oamenii preferă, în continuare, hărțile pe hârtie și de ce industria respectivă prosperă. Rezonez cu multe dintre ele, dar motivul meu preferat este „Hărți pe hârtie pentru a ne face planuri și GPS pentru drum”.

Și astăzi, o zi lentă, chiar dacă este o zi de luni, a doua zi a Paștelui ortodox, mă pot răsfăța cu lucruri „inutile”, cum ar fi să mă uit pe hărți. Așadar, iată o privire asupra unor hărți fascinante. Toate sunt uimitoare. Cu toate acestea, îmi plac în mod deosebit următoarele: 9. Imperiul Roman vs. Imperiul Mongol la vârful puterii lor; 10. Cele mai populare nume de familie din Europa și 14. Cele mai vechi universități din Europa care sunt încă în activitate.

Așa cum se întâmplă adesea, de la acest articol am fost atrasă către următorul „Hărți cu informații neobișnuite”. Vă las să descoperiți ce alfabete se folosesc prin lume sau cât de primitoare este o țară pentru străini.

O modalitate excelentă de a începe o zi – pentru mine. Amuzați-vă puțin. Oare gândim după harta la care privim?

CREATIVE WRITING, ENGLISH, LANGUAGE AND COMMUNICATION

Maps

My daughter bought a map the other day. I thought it was for our grandchildren visiting for Easter. They have difficulties reading a paper map which is still required, for good reason I’d say, in school. No, she said, it’s not for them. It’s for me and Redmund, her partner, to signal the places we visited. Separately or together. It’s fun, mum, don’t you think!?

It absolutely is. Plus, it brings back my old concern about digital maps. I love digital maps, I’m often, though not always, grateful to Waze or Google Maps (in that order) for their existence. But, I can’t “think” without a paper map. I discover, however, that I’m not the only one.

In this article in USA Today you can find lots of reasons why people still prefer paper maps and why the industry is actually thriving. I resonate with a lot of them, but my favourite is “Paper maps for planning and GPS in transit”.

And today, a slow day even if it’s a Monday, the second day of Orthodox Easter, I can indulge in doing “useless” things, such as looking at maps. So, here’s a look at some fascinating maps. They are all amazing. However, I particularly like the following: 9. The Roman Empire vs. the Mongol Empire at their peak (ha, ha); 10. The most popular last names in Europe, and 14. The oldest universities in Europe that are still open.

As it often happens, from this article I was lured to the next one “Maps with Unusual Information”. I’ll leave you to discover what alphabets are used around the world or how welcoming a country is to strangers.


A great way to start a day – for me. Have fun.