ANTREPRENORIAT. LEADERSHIP. AFACERI, ENGLISH, ROMANA

Save the date: FT Open Day // Notați-vă data: acces liber la Financial Times

https://aboutus.ft.com/en-gb/new-agenda/?segmentId=4aeb9665-d497-223f-0ead-8d42a1500b56

On the 18 September 2019, to celebrate the launch of their New Agenda, The Financial Times (FT) was unlocked by their staff and offered free to read. Which is great. Not being an academic journal we don’t have free access to it through the university library.

So what does their New Agenda consist of? It has been promoted through a new section – Moral Money.

In a few words “From the editor” Lionel Barber reasserts the values of FT:  free enterprise capitalism which creates wealth through which more jobs, more money and more taxes are being offered.

And although the liberal capitalist model has delivered peace (not everywhere), prosperity and technological progress (for some regions) for the past 50 years, lately it has come  under pressure, mainly due to its focus on maximising profits and shareholder value.  Say the experts at FT: these principles of good business are necessary, but no longer sufficient.

What is the solution? Profit with purpose. Moral money. Companies will come to understand that this combination serves everybody, themselves, their customers and their employees.  Without change, there can be far more painful risks.

Time for a reset.

Some of the headlines: Business must act on a new corporate purpose; Liberalism will endure but must be renewed; The age of wealth accumulation is over; Central bankers rethink everything at Jackson Hole; Does capitalism need saving from itself?; Use the market to clean up the web.

On the other side of the Atlantic the same warning: capitalism is in crisis. https://www.cnbc.com/2019/09/04/capitalism-is-in-a-moment-of-crisis-and-business-leaders-know-it.html

The signs we’ve been asking for were sent. (https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0 minute 2.44). What are WE doing now?

Pe 18 septembrie pentru a marca lansarea Noii sale Ordini, cotidianul britanic Financial Times (FT) anunța acces liber la textele integrale ale articolelor sale. Ceea ce pentru un universitar român este o minune. Nefiind un jurnal academic ASE nu are abonament la această publicație, așa că pentru a fi la zi cu ce se-ntâmplă în lume citesc buletinul lor informativ și, când există subiecte extrem de interesante, îmi dezvolt creativitatea pentru a le citi fără abonament. Da, mi-aș dori să pot să-mi permit un abonament, dar … este un subiect pe care nu vreau să-l discut acum,

În ce constă, prin urmare, Noua lor Ordine? A fost promovată printr-o nouă secțiune – bani morali!

În cele câteva cuvinte „De la editor” Lionel Barber reafirmă valorile FT: capitalismul liberal creează bogăție prin care se generează mai multe locuri de muncă, mai mulți bani și mai multe impozite.

Și deși în ultimii 50 de ani modelul capitalist liberal a oferit pace (nu peste tot), prosperitate și progres tehnologic (în unele regiuni), în ultimul timp, acesta a intrat sub presiune, în principal datorită concentrării sale asupra maximizării profiturilor și veniturilor acționarilor. Spun experții FT: aceste principii pentru afaceri bune sunt necesare, dar nu mai sunt suficiente.

Care este solutia? Profit cu scop. Bani morali. Companiile vor înțelege că această combinație servește tuturor, lor înșiși, clienților și angajaților lor. Fără schimbare, pot exista riscuri mult mai dureroase.

E timpul pentru o resetare.

Câteva dintre titluri: Firmele trebuie să aibă un nou scop corporatist; Liberalismul va dura, dar trebuie reînnoit; Vremea acumulării de bogăție s-a terminat; Bancherii centrali regândesc totul la Jackson Hole; Capitalismul trebuie să se salveze de sine însuși?; Utilizați piața pentru a curăța internetul.

Pe cealaltă parte a Atlanticului acclași avertisment: capitalismul este în criză. https://www.cnbc.com/2019/09/04/capitalism-is-in-a-moment-of-crisis-and-business-leaders-know-it.html

Semnele pe care le tot cerem au fost demult trimise. (https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0 minutul 2.44). Ce facem NOI cu ele?

Un posibil răspuns aici. https://recorder.ro/criza-pe-piata-muncii-cum-au-ajuns-pensionarii-comunisti-sa-salveze-capitalismul/