GURA LUMII, ROMANA

Femeile, știința și poezia

Îmi place enorm blogul Mariei Popova „Brain Pickings”. Un posibil echivalent în română ar fi “Explorări intelectuale”. Oricât aș fi de grăbită, îmi fac timp să mă uit rapid prin scrisoare ei de informare cu anticiparea curioasă a legăturilor fascinante pe care le oferă cititorilor. Pentru Maria creația ei este o continuă trudă făcută cu dragoste, pentru mine o descoperire sau redescoperire uluitoare și fabuloasă.

Ca în acest anunț al unei “celebrări caritabile a științei și naturii prin poezie”. Cum face anunțul? Surprinzător:

<“Universul în Versuri” merge spre Vest! (18 aprilie, California)

Universitatea California din Santa Cruz
Amfiteatrul Quarry
1156 High St, Santa Cruz, CA 95064

Ușile se deschid la: 6:00PM
Spectacolul între: 19.30– aprox. 22.00
Indiferent de ploaie, soare, panică amplificată de presă sau
bun-simţ și cumpătare. Purtați haine călduroase pentru vreme de primăvară în aer liber, spălați-vă pe mâini cu săpun, apă caldă și gândire critică.>


Photo by Christopher Campbell on Unsplash

Pentru cei care provin dintr-o cultură fără prea mare apreciere a timpului, decât evident cel propriu, specificarea unei ore de deschidere a ușilor și apoi a orei de începere efectivă a spectacolului ca și a duratei lui aproximative subliniază diferențe sociale profunde între noi. Dar partea cea mai savuroasă este la sfârșit: o promisiune fermă, clară că acesta este un eveniment serios care necesită nu doar o iubire pasionată pentru știință și poezie, dar și un evident simț al umorului și o gândire critică profundă. Într-adevăr încântător.

La mulți ani de ziua femeii în fiecare zi!

ENGLISH, WORD OF MOUTH

Women, science and poetry

I just love Maria Popova’s Brain Pickings. I always browse through her newsletter with the curious anticipation of the amazingly interesting connections she offers her readers. For her a constant labour of love, for me an amazingly serendipitous discovery.

As in this announcement of “a charitable celebration of science and nature through poetry”. How does she announce it? Intriguingly:

<“The Universe in Verse” is going West! (April 18, California)

UC Santa Cruz
Quarry Amphitheater
1156 High St, Santa Cruz, CA 95064

Doors: 6:00PM
Show: 7:30–10ish PM
Rain or shine, news-hyped virus panic or sanity. Dress warmly for outdoor springtime, wash your hands with soap, hot water, and critical thinking.>Photo by Christopher Campbell on Unsplash

For someone coming from a culture which does not necessarily appreciate time, except one’s own obviously, giving a time for “Doors” and then another for the actual show hints at profound social differences. The best part, however, is the last – a strong, unapologetic promise that this is a serious event which requires not only passionate love of science and poetry, but also a clear sense of humour and in-depth critical thinking. Lovely indeed.

Happy women’s day every day!